Warsztaty

Fundacja realizuje różne formy edukacji: od indywidualnych spotkań z osobami uzdolnionymi, przez szkolenia w grupach, po warsztaty.

Fundacja prowadzi zajęcia z dziedziny fotografii, kompozycji plastycznej i rysunku - w indywidualnym toku kształcenia i konsultacji dla osób uzdolnionych i chętnych do samokształcenia. Tu nasze zadanie polega na uwrażliwianiu i rozwijaniu postawy twórczej, oraz na doskonaleniu technik i warsztatu plastycznego.

Questing – nowa i popularna forma zwiedzania poprzez odkrywanie... - na ten temat więcej informacji w niedalekiej przyszłości